Søk

Informasjon

Generelt

Fanafestivalen 2022 er 19. og 20. november i fana kulturhus.
Frist for påmelding er 1. oktober

Frist for innsending av noter og partiturer er: 1. november.

Korps

Divisjoner
Korpskonkurransen blir delt opp i flere divisjoner:
1. divisjon janitsjar
1. divisjon brass
2. divisjon janitsjar
2. divisjon brass
3. divisjon janitsjar
3. divisjon brass
Junior janitsjar
Junior brass
Generasjonskorps

Oppmøte for korps er 50 minutter før spilletid.

Alle divisjoner av korps unntatt junior skal  sende inn/laste opp partiturer, via påmeldingslinken som pdf.


Lengde
Generasjonskorps15 minutter
Juniorkorps10 minutter
Korps15 minutter

Ensemble - Utgår i år

Ensemble-delen av konkurransen utgår i år
Ensemblene deles opp i 4 klasser
Ved lav påmelding kan klassene bli slått sammen.

Oppmøte for ensemble er 30 minutter før spilletid.

Lengde Årsklasse
Ensemble klasse 4 7 minutter 15 - 19 år
Ensemble klasse 3 7 minutter 13 - 14 år
Ensemble klasse 27 minutter 11 - 12 år
Ensemble klasse 17 minutter Opp til og med 10 år

Solister

Oppmøte for solister er 30 minutter før spilletid.

Solist klasse 4 og 5 skal sende inn/laste opp noter, via påmeldingslinken som pdf.

Lengde Årsklasse
Solist klasse 5 8 minutter 17 - 19 år
Solist klasse 4
8 minutter 15 - 16 år
Solist klasse 38 minutter 13 - 14 år
Solist klasse 25 minutter 11 - 12 år
Solist klasse 15 minutter Opp til og med 10 år

Priser

Prisen per korpsmedlem/deltaker er kr 150,-
Pris for solister er kr 275,-
Aspirantseminaret per deltaker er kr 200,-

Aspirantseminar

Det arrangeres aspirantseminar samtidig som Fanafestivalen avholdes.
Alle aspirantene som deltar får være med på scenen under festkonserten og premieutdelingen.
Dette er veldig inspirerende for aspirantene og en god måte å spre spilleglede.

Musikalsk leder på aspirantseminaret er Haldis Bårdsen.

Driftes av Styreportalen AS