Aspirantseminar


Det arrangeres aspirantseminar samtidig som Fanafestivalen avholdes.
Alle aspirantene som deltar få være med på scenen under festkonserten og premieutdelingen og spille to stykker.
Dette er veldig inspirerende for aspirantene og en god måte å spre spillegelde.

Vår musikalske leder på aspirantseminarene er Haldis Bårdsen.